Τομέας ανταλλακτικά αυτοκινήτων για Σύστημα εξάτμισης

Περισσότερο Κλειστό
Αρχίστε την αναζήτηση ανταλλακτικών επιλέγοντας αυτοκίνητο
Αναζήτηση
Παρακαλούμε, επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία Σύστημα εξάτμισης Ανταλλακτικά
Επώνυμα ανταλλακτικά για Σύστημα εξάτμισης — κατάλογος προϊόντων
Σωλήνες
Σωλήνες
Βαλβίδα αερισμού ώσης , τούρμπο
Βαλβίδα αερισμού ώσης , τούρμπο
Φλάντζα υπερπληρωτή καυσαερίων
Φλάντζα υπερπληρωτή καυσαερίων
Πίσω σιλανσιέ
Πίσω σιλανσιέ
Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής / στεγαν. δακτύλιος
Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής / στεγαν. δακτύλιος
Μπούκα
Μπούκα
Αισθητήρας λάμδα
Αισθητήρας λάμδα
Φλάντζα, βαλβίδα AGR
Φλάντζα, βαλβίδα AGR
Σετ τοποθέτησης, σύστημα εξάτμ.
Σετ τοποθέτησης, σύστημα εξάτμ.
Αισθητήρας, πίεση καυσαερίων
Αισθητήρας, πίεση καυσαερίων
Φίλτρο σωµατιδίων
Φίλτρο σωµατιδίων
Καθαρισμός φίλτρου σωματιδίων / κάπνας
Καθαρισμός φίλτρου σωματιδίων / κάπνας
Πρώτο σιλανσιέ
Πρώτο σιλανσιέ
Καταλύτης
Καταλύτης
Τσιμούχα, σωλήνας εξάτμισης
Τσιμούχα, σωλήνας εξάτμισης
Αντλία δευτερεύοντος αέρα
Αντλία δευτερεύοντος αέρα
Κολλιέ
Κολλιέ
Πολλαπλή
Πολλαπλή
Δακτύλιος στήριξης, σιλανσιέ
Δακτύλιος στήριξης, σιλανσιέ
Euro1- / Euro2- / D3 μετατροπή
Euro1- / Euro2- / D3 μετατροπή
Ταινία ελαστική, σύστημα εξάτμισης
Ταινία ελαστική, σύστημα εξάτμισης
Κλαπέτο καυσαερίων
Κλαπέτο καυσαερίων
Στήριγμα, σύστημα απαγωγής καυσ.
Στήριγμα, σύστημα απαγωγής καυσ.
Δοσομετρική μονάδα
Δοσομετρική μονάδα
Εξάρτημα σύσφιγξης, σύστημα εξάτμισης
Εξάρτημα σύσφιγξης, σύστημα εξάτμισης
Ψυγείο
Ψυγείο
Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης
Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης
Aισθητήρας, πίεση υπερπλήρωσης
Aισθητήρας, πίεση υπερπλήρωσης
Σωλήνας λαδιού, τούρμπο
Σωλήνας λαδιού, τούρμπο
Αισθητήρας, θερμοκρασία καυσαερίων
Αισθητήρας, θερμοκρασία καυσαερίων
Μετατροπέας πίεσης
Μετατροπέας πίεσης
Σετ τοποθέτησης πολλαπλής εξαγωγής
Σετ τοποθέτησης πολλαπλής εξαγωγής
Βαλβίδα AGR / πολλαπλή εισαγωγής
Βαλβίδα AGR / πολλαπλή εισαγωγής
Σετ τοποθέτησης σιλανσιέ
Σετ τοποθέτησης σιλανσιέ
Μεσαίο σιλανσιέ
Μεσαίο σιλανσιέ

Σύστημα εξάτμισης ανταλλακτικα - όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη μέθοδο λειτουργίας, τη συντήρηση, το διαγνωστικό έλεγχο και τα διαστήματα των σέρβις

Το σύστημα εξάτμισης του αυτοκινήτου είναι ένας πολύπλοκος συνδυασμός δομικών στοιχείων, το οποίο έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τα καυσαέρια μακριά από τους κυλίνδρους του κινητήρα, να μειώσει τη θερμοκρασία των κυλίνδρων, να εξασφαλίσει το χαμηλότερο επίπεδο επιβλαβών ρύπων και τη μείωση του θορύβου των καυσαερίων από τον κινητήρα του οχήματος.

Η δομή του συστήματος της εξάτμισης του κινητήρα
 • Πολλαπλή εξαγωγή. Απαλλάσσει τους κυλίνδρους της μηχανής από τα καυσαέρια.
 • Αισθητήρας οξυγόνου. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο πριν από τον καταλύτη της εξάτμισης, όσο και μετά από αυτόν, καθώς και πριν και μετά, ταυτόχρονα. Μετράει την αναλογία του οξυγόνου στα καυσαέρια.
 • Καταλύτης (Καταλυτικός μετατροπέας). Μειώνει την ποσότητα των τοξικών ρύπων στα καυσαέρια, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες και τα οξείδια του αζώτου.
 • Φίλτρο σωματιδίων. Βρίσκεται στο σύστημα εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα ντίζελ. Αφαιρεί την αιθάλη από τα καυσαέρια του κινητήρα ντίζελ.
 • Σιγαστήρας (Σιλανσιέ). Μετατρέπει την ενέργεια των καυσαερίων, μειώνει την ποσότητα του θορύβου.
 • Συνδετικοί σωλήνες. Συνδέουν τα διάφορα στοιχεία του συστήματος μαζί.
Εκμετάλλευση

Λόγω της συνεχούς αλληλεπίδρασης με το επιθετικό περιβάλλον, που καθορίζεται από τη θέση του συστήματος της εξάτμισης και τον παράγοντα της υψηλής θερμοκρασίας, τα τμήματα του συστήματος της εξάτμισης χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο φθοράς. Ο χρόνος ζωής του εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ποιότητα των εξαρτημάτων του. Τμήματα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, είναι σε θέση να λειτουργήσουν για 10-15 χρόνια. Η διάρκεια ζωής των τμημάτων που κατασκευάζονται από λεπτομέρειες από αλουμινοποιημένο χάλυβα είναι 3-6 χρόνια.

Όσον αφορά στα αντικείμενα από κοινό χάλυβα, η διάρκεια ζωής τους δεν υπερβαίνει τα 1,5-2 χρόνια. Εκτός αυτού, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τη σημασία της σωστής λειτουργίας του καταλυτικού μετατροπέα. Όταν γίνεται χρήση υψηλής ποιότητας καυσίμων, είναι σε θέση να ξεπεράσει τα 100 έως 200 χιλιάδες χιλιόμετρα. Με τη σωστή λειτουργία του καταλύτη, η διάρκεια ζωής του σιγαστήρα (σιλανσιέ) είναι 5-6 χρόνια. Η απουσία του καταλύτη μειώνει τη διάρκεια ζωής του σιγαστήρα σε 1-2 χρόνια. Εάν αντικαταστήσετε τον καταλύτη με τον αναστολέα φλόγας (φλογοπαγίδα), ο σιγαστήρας θα λειτουργήσει σωστά για 2-3 χρόνια.

Σημάδια αποτυχίας του συστήματος της εξάτμισης
 • Το αυτοκίνητο δεν παίρνει εμπρός ή σβήνει γρήγορα.
 • Καθόλου δύναμη από τον κινητήρα, χαμηλή επιτάχυνση, ο κινητήρας λειτουργεί αργά.
 • Υψηλή κατανάλωση καυσίμου.
 • Σφάλμα "Check Engine" στο ταμπλό οργάνων.
 • Τα καυσαέρια διαρρέουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
 • Παρουσία αιθάλης στον σιγαστήρα (σιλανσιέ).
Αιτίες βλάβης
 • Παράβαση στεγανότητας που προκλήθηκε από μηχανική βλάβη ή λανθασμένη σύνδεση των τμημάτων.
 • Το όχημα χρησιμοποιείται κάτω από αντίξοες συνθήκες (υπερβολική χρήση του αποπαγωτικών και αντιπαγωτικών υλικών στο οδόστρωμα, υγρό κλίμα, κακή ποιότητα οδοστρώματος).
 • Ανεπάρκεια του μηχανισμού διανομής καυσίμου.
 • Χρήση καυσίμων χαμηλής ποιότητας.
Επισκευή του συστήματος εξάτμισης

Το κύριο θέμα στις εργασίες επισκευής είναι η πολυπλοκότητα της βλάβης του συστήματος της εξάτμισης. Αν είστε αντιμέτωποι με πρόβλημα ποιότητας της σύνδεσης, μπορείτε να επισκευάσετε τη βλάβη μόνοι σας. Επιπλέον, πολλοί οδηγοί δεν κατανοούν ότι ακόμη και η παράβαση της στεγανότητας των τμημάτων, είναι αποτέλεσμα ζημιών. Τυπικά, αυτή η βλάβη διορθώνεται με τη χρήση συγκόλλησης. Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε, όμως, ότι η θερμοκρασία των αερίων, τα αποπαγωτικά υλικά στο οδόστρωμα και η υψηλή υγρασία, δεν θα επιτρέψουν σε ένα επισκευασμένο τμήμα να λειτουργήσει όσο καλά θα θέλαμε.

Αντικατάσταση του συστήματος εξάτμισης

Για να δώσετε στο αυτοκίνητό σας την αρχική του άψογη κατάσταση, είναι λογικό να επιλέξετε την αντικατάσταση του χαλασμένου τμήματος, αντί της επισκευής του, σε περίπτωση σύνθετων βλαβών στο σύστημα της εξάτμισης. Τα νέα ανταλλακτικά, υψηλής ποιότητας, θα σας επιτρέψουν να ξεχάσετε το πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτός από αυτό, η δομή του συστήματος εξάτμισης επιτρέπει, πέραν από την αντικατάσταση όλων των τμημάτων του με τη μία, να αντικαταστήσετε μόνον εκείνα τα τμήματα που πραγματικά πρέπει. Είναι πάντα καλύτερο να αφήνουμε τους επαγγελματίες να αγοράζουν και να εγκαθιστούν τα ανταλλακτικά.

Πώς μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε

Έχοντας επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας, θα πεισθείτε γρήγορα ότι σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη γκάμα ποιοτικών και φθηνών ανταλλακτικών. Μπορείτε να αγοράσετε ένα φτηνό σύστημα εξάτμισης από εμάς. Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, όχι μόνο με την τιμή των συστημάτων εξάτμισής μας και των άλλων ανταλλακτικών, αλλά και με την ποιότητα, την ταχύτητα και την ευκολία της συνεργασίας μαζί μας. Επιλέξτε, πληρώστε και, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, το επιθυμητό ανταλλακτικό θα είναι στα χέρια σας. Αν θέλετε κάποιες διευκρινίσεις ή να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, το προσωπικό υποστήριξής μας θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας. Είναι πολύ βολικό να συνεργάζεστε μαζί μας!

Τοπ 10 κορυφαία σε πωλήσεις ανταλλακτικά για την ενότητα Σύστημα εξάτμισης
Προτεινόμενα ανταλλακτικά από την ενότητα Σύστημα εξάτμισης. Αυτά είναι τα κορυφαία σε πωλήσεις. Αγοράστε τα περισσότερο πωλούμενα κομμάτια ή ανακαλύψτε μια τεράστια συλλογή από άλλες ελκυστικές προσφορές.
 • VAICO Παξιμάδι, πολλαπλή εξαγωγής
  Αριθμός προϊόντος: V20-0835
  Σε απόθεμα
  -22%
  0,56 €
  0,44 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού: 11 62 1 744 323
  • Διαστάσεις σπειρώματος: M8 x 1,25 mm
  • DIN / ISO: DIN 267 Cu
  • Άνοιγμα κλειδιού: 12
  • Κατάσταση: νέο
 • MOBILETRON Αισθητήρας λάμδα
  Αριθμός προϊόντος: OS-15P
  Σε απόθεμα
  -22%
  44,74 €
  34,90 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • Μήκος καλωδίου [mm]: 200
  • Αριθμός πόλων: 4
  • Αντίσταση [Ohm]: 9
  • Μήκος [ίντσες]: 7,87
  • Κατάσταση: νέο
 • MTS Σύνδεσμος σωλήνων, σύστημα απαγωγής καυσαερίων
  Αριθμός προϊόντος: 02.8140
  Σε απόθεμα
  -22%
  2,17 €
  1,69 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • Συνδετικό σωλήνων: Κολλιέ
  • Διάμετρος [mm]: 48
  • Βάρος [kg]: 0,1
  • Μήκος [mm]: 0
  • Παραλλαγή εξοπλισμού: 00000000000000006600
  • Κατάσταση: νέο
 • FEBI BILSTEIN Παξιμάδι, πολλαπλή εξαγωγής
  Αριθμός προϊόντος: 01554
  Σε απόθεμα
  -22%
  0,29 €
  0,23 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • Εσωτερικό σπείρωμα [mm]: M10 x 1,5
  • Ποιότητα / Κατηγορία: 12
  • Άνοιγμα κλειδιού: 17
  • Κεφαλή βίδας /προφίλ παξιμαδιού: Εξωτερικό εξάγωνο
  • DIN / ISO: 980
  • Βάρος [kg]: 0,012
  • Κατάσταση: νέο
 • BOSAL Παξιμάδι, πολλαπλή εξαγωγής
  Αριθμός προϊόντος: 258-038
  Σε απόθεμα
  -22%
  0,32 €
  0,25 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • Διαστάσεις σπειρώματος: M8
  • DIN / ISO: DIN 267 Cu
  • Κατάσταση: νέο
 • BOSAL Παξιμάδι, πολλαπλή εξαγωγής
  Αριθμός προϊόντος: 258-028
  Σε απόθεμα
  -22%
  0,39 €
  0,30 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • Διαστάσεις σπειρώματος: M8
  • DIN / ISO: DIN 980 V/9 Cu
  • Κατάσταση: νέο
 • ELRING Τσιμούχα, πολλαπλή εξαγωγή
  Αριθμός προϊόντος: 815.187
  Σε απόθεμα
  -22%
  0,93 €
  0,73 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
 • RIDEX Αισθητήρας λάμδα
  Αριθμός προϊόντος: 3922L0225
  Σε απόθεμα
  -22%
  43,41 €
  33,86 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • Αριθμός πόλων: 4
  • Προτεινόμενο διάστημα αντικατάστασης [km]: 160000
  • επαφή: ενδ. προσαρμογή φις
  • Κατάσταση: νέο
 • TOPRAN Τσιμούχα, πολλαπλή εξαγωγή
  Αριθμός προϊόντος: 100 318
  Σε απόθεμα
  -22%
  0,57 €
  0,44 €
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • Τύπος τσιμούχας: Φλάντζα από μαλακό υλικό και μέταλλο
  • Χημική ιδιότητα: χωρίς αμίαντο
  • Κατάσταση: νέο
 • VAICO Καθαρισμός φίλτρου σωματιδίων / κάπνας
  Αριθμός προϊόντος: V60-1013
  Σε απόθεμα
  -22%
  15,30 €
  11,93 €
  (0,04 € το 1 λίτρο)
  Περιλαμβάνετε 24% ΦΠΑ
  • Χωρητικότητα [ml]: 300
  • Χωρητικότητα [λίτρα]: 300
  • Είδος δοχείου: Κουτί
  • Κατάσταση: νέο